hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Výstavba a opravy v obci - Výstavba nového dětského hřiště, srpen 2015

přiložené foto Zastupitelstvo obce Radkov se z důvodu nevyhovující bezpečnosti stávájícího dětského hřiště ve sportovním areálu rozhodlo, že zde pro děti vybuduje zcela nové zázemí s bezpečnými herními prvky.

Neboť se jednalo o investici v řádu statisíců korun, podařilo se panu starostovi získat pro tuto akci dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Před samotnou stavbou hřiště se musely udělat příslušné úpravy - nejdříve byly odvezeny stávající, již značně chatrné, hrací prvky a poté byla plocha pro budoucí hřiště vybagrována.

Další etapou byla stavba samotného hřiště a nakonec se pod hřiště navezly oblázky.

Více fotek najdete ve fotogalerii