hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Zastupitelstvo - Informace pro vlastníky lesa - dotace

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 (čj. 49334/2019-MZE-16221 ze dne 28. 11. 2019). Příjem žádostí nestátních vlastníků probíhá od 29. 11. 2019 do 28. 2. 2020.

Žádosti se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (modulu) pro žadatele zveřejněného (včetně uživatelské příručky) na webových stránkách MZe (viz. níže). Na těchto stránkách také naleznete znění zásad dotačního programu, stručnou příručku pro žadatele a další informace.
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/pestovani-a-ochrana-lesu/kurovcova-kalamita/financni-prispevky-na-kurovcove/

Pro případné dotazy byla zřízena telefonní linka MZe: 221 815 031, ÚT - ČT od 8:00 do 12:00 hod.
Email pro metodické dotazy: prispevky-kurovec@mze.cz
Email pro technické dotazy: helpdesk@mze.cz