hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

Úřední deska - vyvěšené dokumenty
RO 6 - obec Radkov

Vyvěšeno: 10.11.2019; Sejmuto: 31.01.2020Oznámení o přerušení el. energie 3.12.2019 v části obce Radkov

Vyvěšeno: 06.11.2019; Sejmuto: 03.12.2019Vodárenský svazek Podyjí - oznámení o RO

Vyvěšeno: 08.10.2019; Sejmuto: 31.01.2020Úřad pro zastup. státu - nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků- Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Vyvěšeno: 20.09.2019; Sejmuto: 30.11.2019RO5 - obec Radkov

Vyvěšeno: 15.09.2019; Sejmuto: 31.01.2020RO4 - obec Radkov

Vyvěšeno: 13.07.2019; Sejmuto: 31.12.2019DSO Plyn - oznámení o schválení rozpočtových opatření

Vyvěšeno: 09.07.2019; Sejmuto: 31.12.2019DSO Plyn - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno: 05.06.2019; Sejmuto: 30.06.2020Vodárenský svazek Podyjí - oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu za rok 2018

Vyvěšeno: 29.05.2019; Sejmuto: 30.06.2020RO3 - obec Radkov

Vyvěšeno: 25.05.2019; Sejmuto: 31.12.2019Vyhláška MZe - hospodaření v lesích

Vyvěšeno: 09.05.2019; Sejmuto: 31.12.2022RO2 - obec Radkov

Vyvěšeno: 15.04.2019; Sejmuto: 31.12.2019Výroční zpráva v poskytování informací za rok 2018

Vyvěšeno: 28.02.2019; Sejmuto: 28.02.2021Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1 DSO LKO Borek ze dne 11.02.2019- - v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz - v listinné podobě: Město Slavonice, finanční odbor – Dvořáková Jitka, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice

Vyvěšeno: 26.02.2019; Sejmuto: 31.12.2019RO1

Vyvěšeno: 20.02.2019; Sejmuto: 03.01.2020DSO Borek - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na 2019

Vyvěšeno: 10.01.2019; Sejmuto: 31.12.2019DSO Borek - oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

Vyvěšeno: 10.01.2019; Sejmuto: 31.12.2022Obec Radkov - schválený rozpočet na rok 2019

Vyvěšeno: 10.01.2019; Sejmuto: 31.12.2019Vodárenský svazek Podyjí - oznámení o vyvěšení rozpočet a výhled na 2019

Vyvěšeno: 03.01.2019; Sejmuto: 31.12.2019MT - oznámení o schválení rozpočtu 2019

Vyvěšeno: 27.12.2018; Sejmuto: 31.12.2019DSO Plyn - oznámení o vyvěšení rozpočtu a stř. výhledu rozp. 2019

Vyvěšeno: 13.12.2018; Sejmuto: 31.12.2019Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno: 25.06.2018; Sejmuto: 31.12.2020Výroční zpráva za rok 2017

Vyvěšeno: 25.02.2018; Sejmuto: 28.02.2020Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2019 - 2021

Vyvěšeno: 04.01.2018; Sejmuto: 31.12.2020