hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

Úřední deska - vyvěšené dokumenty
Veřejná vyhláška Kraj Vysočina

Vyvěšeno: 25.10.2020; Sejmuto: 10.11.2020Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Vyvěšeno: 18.09.2020; Sejmuto: 14.11.2020Obec Radkov - RO 4

Vyvěšeno: 11.09.2020; Sejmuto: 31.12.2020Výzva vlastníkům lesa - neidentifikovaní vlastníci- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Vyvěšeno: 26.08.2020; Sejmuto: 30.11.2020RO3

Vyvěšeno: 08.07.2020; Sejmuto: 31.12.2020Mikroregion Telčsko - oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za 2019

Vyvěšeno: 05.07.2020; Sejmuto: 30.06.2021LKO Borek - oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu 2019

Vyvěšeno: 01.07.2020; Sejmuto: 30.06.2021Vodárneský svazek Podyjí - oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za 2019

Vyvěšeno: 18.06.2020; Sejmuto: 30.06.2021Obec Radkov - Schválený Závěrečný účet za rok 2019

Vyvěšeno: 16.06.2020; Sejmuto: 30.06.2021Obec Radkov - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019

Vyvěšeno: 16.06.2020; Sejmuto: 30.06.2021Obec Radkov - RO 2

Vyvěšeno: 09.06.2020; Sejmuto: 31.12.2020DSO Plyn - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019

Vyvěšeno: 08.06.2020; Sejmuto: 30.06.2021Vodárenský svazek Podyjí - zveřejnění rozpočtových opatření

Vyvěšeno: 04.06.2020; Sejmuto: 31.12.2020Obec Radkov - RO1

Vyvěšeno: 12.04.2020; Sejmuto: 31.12.2020MZE - vyhláška les

Vyvěšeno: 07.04.2020; Sejmuto: 31.12.2022Mikroregion Telčsko - oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních roku 2020

Vyvěšeno: 03.04.2020; Sejmuto: 31.12.2020Výroční zpráva obce Radkov za rok 2019

Vyvěšeno: 21.02.2020; Sejmuto: 28.02.2022DSO Plyn - oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 a rozp. výhledu

Vyvěšeno: 08.01.2020; Sejmuto: 31.12.2020MT - oznámení o schválení rozpočtu a SVR

Vyvěšeno: 04.01.2020; Sejmuto: 31.12.2021Vodárenský svazek Podyjí - oznámení rozpočet 2020 a výhled

Vyvěšeno: 04.01.2020; Sejmuto: 31.12.2020Obec Radkov - schválený rozpočet na rok 2020

Vyvěšeno: 18.12.2019; Sejmuto: 31.12.2020MZe - opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 10.12.2019; Sejmuto: 31.12.2022Vyhláška MZe - hospodaření v lesích

Vyvěšeno: 09.05.2019; Sejmuto: 31.12.2022Výroční zpráva v poskytování informací za rok 2018

Vyvěšeno: 28.02.2019; Sejmuto: 28.02.2021DSO Borek - oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2022

Vyvěšeno: 10.01.2019; Sejmuto: 31.12.2022Obec Radkov - střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

Vyvěšeno: 10.01.2019; Sejmuto: 31.12.2020Potvrzení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Vyvěšeno: 25.06.2018; Sejmuto: 31.12.2020Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2019 - 2021

Vyvěšeno: 04.01.2018; Sejmuto: 31.12.2020