hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

Úřední deska - vyvěšené dokumenty
Návrh Mikroregionu 2018 - opravený

Vyvěšeno: 18.12.2017; Sejmuto: 10.01.2018FÚ - platba daně z nemovitých věcí

Vyvěšeno: 18.12.2017; Sejmuto: 31.03.2018Opatřební obecné povahy MZE

Vyvěšeno: 12.12.2017; Sejmuto: 28.12.2017Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.12.2017

Vyvěšeno: 12.12.2017; Sejmuto: 20.12.2017Rozpočet na rok 2018 - Vodárenský svazek Podyjí- Rozpočet Vodárenského svazku Podyjí na rok 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Radkov, Radkov 12, 588 56 Telč

Vyvěšeno: 08.12.2017; Sejmuto: 31.12.2018Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Vyvěšeno: 23.11.2017; Sejmuto: 31.12.2017LKO Borek - RO2

Vyvěšeno: 14.11.2017; Sejmuto: 31.12.2017Volby prezidenta ČR 2018

Vyvěšeno: 13.11.2017; Sejmuto: 27.01.2018Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Vyvěšeno: 25.09.2017; Sejmuto: 31.12.2017Veřejná vyhláška MZE - pro vlastníky lesa

Vyvěšeno: 25.09.2017; Sejmuto: 31.03.2018Závěrečný účet Vodárenského svazku Podyjí za rok 2016- Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 20.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Závěrečný účet Plynárenského svazku za rok 2016

Vyvěšeno: 20.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Rozpočtová opatření DSO Borek- Rozpočtová opatření DSO Borek naleznete na webových stránkách Města Dačice: http://www.dacice.cz/radnice/uredni-deska/

Vyvěšeno: 14.06.2017; Sejmuto: 31.12.2017Závěrečný účet obce Radkov za rok 2016- Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 05.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 Vodárenský svazek- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 30.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření plyn. svazku za 2016- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Černíči.

Vyvěšeno: 22.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Závěrečný účet MT za rok 2016

Vyvěšeno: 05.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Rozpočtové opatření obce Radkov č. 2/2017- RO je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 25.04.2017; Sejmuto: 31.12.2017Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2016- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 19.04.2017; Sejmuto: 30.06.2018Rozpočtové opatření obce Radkov č. 1/2017- RO je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 11.04.2017; Sejmuto: 31.12.2017Schválený rozpočet obce Radkov na rok 2017- Schválený rozpočet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Střednědobý výhled rozpočtu obce Radkov- Střednědobý výhled rozpočtu je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2018DSO Borek - rozpočet 2017

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017DSO Borek - střednědobý výhled rozpočtu

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Rozpočet MŠ Radkov na rok 2017- Rozpočet MŠ Radkov je v listinné podobě k nahlédnutí v MŠ Radkov, Radkov 35.

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Radkov- Střednědobý výhled je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Rozpočet Mikroregionu Telčsko 2017

Vyvěšeno: 22.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Střednědobý výhled Mikroregionu Telčsko

Vyvěšeno: 22.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Rozpočtová opatření Mikroregionu Telčsko 2017

Vyvěšeno: 22.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Rozpočtový výhled Svazku plynofikací- Rozpočtový výhled v papírové podobě je k dispozici na OÚ v Černíči, Černíč 10.

Vyvěšeno: 08.03.2017; Sejmuto: 31.12.2017Výroční zpráva o činnosti obce Radkov 2016

Vyvěšeno: 27.02.2017; Sejmuto: 28.02.2019Rozpočet Svazku obcí pro plynofikaci na rok 2017- Rozpočet v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Černíč, Černíč 10.

Vyvěšeno: 27.02.2017; Sejmuto: 31.12.2017Rozpočtový výhled Vodárenského svazku Podyjí na roky 2017-2020- Rozpočtový výhled na roky 2017-2020 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Radkov, Radkov 12, 588 56 Telč

Vyvěšeno: 22.02.2017; Sejmuto: 31.12.2018Veřejnosprávní smlouva č. 1

Vyvěšeno: 20.04.2016; Sejmuto: 20.04.2019Výroční zpráva o činnosti Obce Radkov za rok 2015

Vyvěšeno: 29.02.2016; Sejmuto: 28.02.2018