hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

Úřední deska - vyvěšené dokumenty
Návrh závěrečného účtu Plynárenského svazku 2017

Vyvěšeno: 18.05.2018; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření 2017

Vyvěšeno: 18.05.2018; Sejmuto: 30.06.2018Pozvánka na schůzi Mikroregionu Telčsko 4.6.2018

Vyvěšeno: 16.05.2018; Sejmuto: 04.06.2018Pozvánka na setkání starostů 4.6.2018

Vyvěšeno: 16.05.2018; Sejmuto: 04.06.2018Rozpočtová opatření Mikroregionu Telčsko

Vyvěšeno: 16.05.2018; Sejmuto: 31.12.2018Pozvánka na schůzi Vodárenského svazku 23.5.2018

Vyvěšeno: 15.05.2018; Sejmuto: 23.05.2018Návrh závěrečného účtu Vodárenského svazku Podyjí za rok 2017

Vyvěšeno: 02.05.2018; Sejmuto: 23.05.2018Přezkoumání hospodaření Vodárenského svazku Podyjí za rok 2017

Vyvěšeno: 02.05.2018; Sejmuto: 23.05.2018Návrh závěrečného účtu obce Radkov za rok 2017

Vyvěšeno: 02.05.2018; Sejmuto: 23.05.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2017

Vyvěšeno: 02.05.2018; Sejmuto: 23.05.2018Daň z nemovitých věcí 2018

Vyvěšeno: 23.04.2018; Sejmuto: 31.05.2018Pozvánka na valnou hromadu LKO Borek

Vyvěšeno: 23.04.2018; Sejmuto: 19.06.2018Záměr směny pozemků

Vyvěšeno: 19.04.2018; Sejmuto: 21.05.2018Vyhláška uzavírka most Radkov

Vyvěšeno: 04.04.2018; Sejmuto: 10.08.2018RO 1-2018

Vyvěšeno: 15.03.2018; Sejmuto: 31.12.2018Neznámí vlastníci nemovitostí- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Vyvěšeno: 28.02.2018; Sejmuto: 31.05.2018Výroční zpráva za rok 2017

Vyvěšeno: 25.02.2018; Sejmuto: 28.02.2020Rozpočet obce Radkov na rok 2018 - schválený- Schválený 20.12.2017
Rozpočet obce Radkov na rok 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Radkov, Radkov 12, 588 56 Telč.
Úřední hodiny: st 19:30 - 20:30 hod.

Vyvěšeno: 15.01.2018; Sejmuto: 31.12.2018Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2019 - 2021

Vyvěšeno: 04.01.2018; Sejmuto: 31.12.2020Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2018

Vyvěšeno: 04.01.2018; Sejmuto: 31.12.2018Schválený rozpočet Plynárenského svazku na rok 2018- Schválený rozpočet Plynárenského svazku na rok 2018 je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce Radkov. Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ v Černíči, úřední hodiny: pondělí 19:00 - 20:00 hod.

Vyvěšeno: 11.12.2017; Sejmuto: 31.12.2018Schválený střednědobý výhled Plynárenského svazku- Schválený střednědobý výhled Plynárenského svazku je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce obce Radkov. Do listinné podoby lze nahlédnou na OÚ Černíč, úřední hodiny: pondělí 19:00 - 20:00 hod.

Vyvěšeno: 11.12.2017; Sejmuto: 31.12.2018Rozpočet na rok 2018 - Vodárenský svazek Podyjí- Rozpočet Vodárenského svazku Podyjí na rok 2018 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Radkov, Radkov 12, 588 56 Telč
Úřední hodiny: st 19:30 - 20:30 hod.

Vyvěšeno: 08.12.2017; Sejmuto: 31.12.2018Závěrečný účet Vodárenského svazku Podyjí za rok 2016- Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 20.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Závěrečný účet Plynárenského svazku za rok 2016

Vyvěšeno: 20.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Závěrečný účet obce Radkov za rok 2016- Závěrečný účet je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 05.06.2017; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016 Vodárenský svazek- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 30.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření plyn. svazku za 2016- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Černíči.

Vyvěšeno: 22.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Závěrečný účet MT za rok 2016

Vyvěšeno: 05.05.2017; Sejmuto: 30.06.2018Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2016- Zpráva je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 19.04.2017; Sejmuto: 30.06.2018Střednědobý výhled rozpočtu obce Radkov- Střednědobý výhled rozpočtu je v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ v Radkově, Radkov 12.

Vyvěšeno: 23.03.2017; Sejmuto: 31.12.2018Výroční zpráva o činnosti obce Radkov 2016

Vyvěšeno: 27.02.2017; Sejmuto: 28.02.2019Rozpočtový výhled Vodárenského svazku Podyjí na roky 2017-2020- Rozpočtový výhled na roky 2017-2020 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Radkov, Radkov 12, 588 56 Telč

Vyvěšeno: 22.02.2017; Sejmuto: 31.12.2018Veřejnosprávní smlouva č. 1

Vyvěšeno: 20.04.2016; Sejmuto: 20.04.2019