hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

Aktuální informace

Aktuální články

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 30.9.2023


„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
ÚP Radkov

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
Připomínky k návrhu

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
ÚP Radkov

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
10. KOV telekomunikace

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
9. KOV plynovod

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
8. KOV elektrická energie

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
7. KOV kanalizace

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
6. KOV vodovod

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
5. Výkres širších vztahů

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
4. Výkres předpokládaných záborů

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
3b Koordinační výkres výřez

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
3a Koordinační výkres

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
2. Hlavní výkres

„Návrh Územního plánu Radkov pro společné jednání z 7/2023“
1. Výkres základního členění

Informace Českého telekomunikačního úřadu
pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Pořízení nového dopravního automobilu do vybavení JPO obce


Leták prevence - policie ČR


Kalendář svozů odpadů (papír, plast) pro rok 2023


Návod na úspory energií ve veřejných budovách a v domácnostech


Povinnost datové schránky od 1.1.2023


Upozornění na ořez dřevin


ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN!


GDPR - Zásady zpracování osobních údajů


Historické fotografie Obce Radkov


Mechanizace pro údržbu obce