hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Výstavba a opravy v obci - Projekt na čističku odpadních vod

Obec Radkov dostala pro získání "povolení k vypouštění odpadních vod" podmínku od životního prostředí, že musí mít do roku 2018 vypracovaný projekt k výstavbě čističky odpadních vod (ČOV) a nové kanalizace.

Celkové náklady na projekt výše uvedené ČOV a kanalizace činí 575.000,- Kč.
Během let 2017 a 2018 se obci podařilo získat dotaci na tento projekt, a to z Fondu Kraje Vysočiny ve výši 227.050,- Kč.

Náklady na vybudování ČOV a kanalizace byly dle projektu vyčísleny na částku: 52 milionů korun.
Pokud se nezmění výše dotací, je dle pana starosty tato výstavba vzhledem k výši rozpočtu obce nerealizovatelná.