hasiči
| home |                                        Obec RADKOV u Telče, Radkov 12, 588 56 Telč, tel: 724 330 278, e-mail: radkov@ji.cz
Obec RADKOV

<< zpět | home |

Výstavba a opravy v obci - Bagrování rybníka Hřebílko - jak probíhala rekonstrukce

přiložené foto V letech 2019 a 2020 došlo po mnoha letech k vyčištění/vybagrování rybníka Hřebílko.
Cesta to nebyla zdaleka lehká.

Ať se to nezdá, celý proces začal již v roce 2016, kdy byly vypsány dotace na rekonstrukce rybníků a pan starosta začal zjišťovat veškeré podmínky k získání této dotace.
V tuto dobu se přišlo na skutečnost, že prostředkem rybníka vede dle katastrální mapy pozemek (pravděpodobně nějaká historická cesta), která však není ve vlastnictví obce Radkov, nýbrž Státního pozemkového úřadu (SPÚ).
Po navázání kontaktu se SPÚ bylo zjištěno, že pozemek nelze koupit, nýbrž pouze vyměnit za restituční nárok.
S přispěním p. Svobody se vyjednal restituční nárok, který byl během roku 2017 vykoupen a směněn za pozemek od SPÚ.

Nyní se již mohlo přistoupit k samotnému vyřízení žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství (Mze).

Neboť Mze průběžně měnila podmínky dotace, měnila se také částka, kterou jsme mohli obdržet.
Nakonec byl v listopadu 2018 obdržen příslib k získánáí dotace a v roce 2019 potvrzena dotace ve výši 2.000.000,- Kč.
Celkové náklady byly vyčísleny na 3.200.000,- Kč, tudíž obec ze svého rozpočtu doplatila 1,2 mil. Kč.

Samotná realizace stavby probíhala v letech 2019 a 2020 a zahrnovala:
- vyčištění rybníka Hřebílko od bahna
- vystavění zcela nového janku
- zpevnění a rekonstrukce celé hráze.

Jak se několikaleté úsilí povedlo si můžete prohlédnout ve fotogalerii :-).

Více fotek najdete ve fotogalerii